Vedtekter

Vedtekter for Fjærballetten

Vedtektene ble vedtatt på konstituerende generalforsamling 2. juni 2010.

  1. Navnet til laget er Fjærballetten.

  2. Lagets formål er å legge til rette for og gjennomføre humørfylt, givende og intensiv badmintontrening!

  3. Medlemmene til laget er de som står oppført på e-postlisten. Kassereren har ansvar for å oppdatere e-postlisten.

  4. Medlemmene betaler kontingent en gang hvert halvår. Kontingenten skal dekke leie av treningssted.

  5. Fjærballetten er en del av Fylkesmannen i Buskerud (FMBU) bedriftsidrettslag (Fibb). Fibb er medlem av Norges bedriftsidrettsforbund (NBI). FMBU betaler kontingenten til NBI.

  6. Laget har generalforsamling en gang hvert år, i løpet av andre kvartal og i forbindelse med våravslutningen. Generalforsamlingen skal godkjenne årsregnskapet og velge president og kasserer, og kan forandre vedtektene. Presidenten og kassereren velges for ett år av gangen.

  7. Presidenten alene og kassereren alene disponerer laget sin konto. Presidenten alene og kassereren alene har signaturrett for laget.

  8. Laget skal ha to avslutningsfester hvert år – en sommeravslutning i begynnelsen av juni og en høstavslutning i begynnelsen av desember.

  9. Jeremy har ansvar for å organisere jubileumsturer til Badminton med jevne mellomrom.

  10. Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at dette badmintonlaget har eksistert siden 1. januar 1992.